راهنمای انتخاب روغن موتور مناسب

شما برای انتخاب یک روغن موتور مناسب برای خودرویتان باید حداقل 3 ویژگی مهم را در نظر بگیرید:
 1. حجم (لیتر) روغن موتور

این ویژگی با توجه به مدل خودرو متفاوت است که معمولا 4 یا 5 لیتر است ( برای اطلاع از حجم روغن موتور مورد نیاز خودروی خود میتوانید به دفترچه راهنمای خودرو خود مراجعه کنید.)

 1. گرانروی (ویسکوزیته) SAE روغن موتور

این ویژگی نشان دهنده میزان غلظت و چسبندگی روغن در دماهای مختلف است و با اعدادی مثل 20W50 و یا 10W40  و یا 5W40 و … نشان داده می شود و هرچه عدد سمت چپ W کوچکتر باشد به معنای عملکرد بهتر در دماهای پایین تر است و هر چه عدد سمت راست W  بالاتر باشد به معنای عملکرد بهتر در دماهای بالاتر است.

برای انتخاب درجه گرانروی مناسب روغن موتور با توجه به شرایط آب و هوایی و محیط تردد می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

حداکثر دما (درجه سانتیگراد) حداقل دما (درجه سانتیگردا) ویسکوزیته
21+ 40- SAE 0W-30
16+ 35- SAE 5W-20
27+ 35- SAE 5W-30
32+ 29- SAE 10W-30
38+ 24- SAE 10W-40
43+ 15- SAE 15W-40
49+ 10- SAE 15W-50
55+ 0 SAE 20W-50
 1. کیفیت (API)  روغن موتور

شاخص API نشان دهنده کیفیت روغن موتور  و همچنین بنزینی یا دیزلی بودن موتور خودروی مورد استفاده است و با حروفی همانند SL ,SM , CF نمایش داده می شود .

حرف اول S نشان دهنده بنزینی بودن و حرف اول C نشان دهنده دیزلی بودن موتور خودرو مرتبط می باشد.

حرف دوم  L , M , N  , …  نشان دهنده سطح کیفیت روغن می باشد که از A تا N تقسیم بندی می شود و از A  هر چه به سمت N  برویم ، نشان دهنده بالاتر بودن کیفیت روغن می باشد.

 اگر بخواهیم به صورت خلاصه بگوییم بهترین کیفیت روغن موتور ها API به ترتیب از بالا به پایین به صورت زیر است:

 1. SN (بالاترین کیفیت)
 2. SM
 3. SL
 4. SK
 5. SJ
 6. SI
 7. SH
 8. AL (پایین ترین کیفیت)