لیست مراکز تعویض روغن طرف قرارداد مکاتو در شهر شیراز

طبق توافق به عمل آمده هزینه تعویض روغن و فیلتر روغن در تمامی مراکز مبلغ 12 هزار تومان خواهد بود.
محدوده آدرس نام فروشگاه شماره تلفن
بلوار صنایع بلوار صنایع – روبروی شیمی گیاه اتو سرویس کاردان فرد 9173043023
بلوار صنایع – بالاتر از میدان صنایع -روبروی درب تکصا اتو سرویس آرین 9173000301
فرهنگ شهر فرهنگ شهر، بعد از کوچه 6 تعویض روغن رضا 36300155
خیابان قصردشت  خیابان قصردشت – جنب پایانه اتوبوس رانی قصردشت تعویض روغن قصردشت 36305631
خیابان همت شمالی خیابان همت شمالی-جنب فرش زندیه اتوسرویس سهند 36304802
باغ تخت خیابان حر (باغ تخت) – نبش صوراصرافیل 2 اتوسرویس باغ تخت 9170057050
دروازه قرآن دروازه قرآن – ابتدای خیابان حافظ تعویض روغن صالحی 32282816
سیاحتگر خیابان سیاحتگر، بین کوچه وحدت و ایلخانی تعویض روغن شبانه روزی حاج محمود و پسران 38390285
شهرک گلستان شهرک گلستان – جنب پمپ بنزین تعویض روغن مهدی 36202214
بلوار امیر کبیر بلوار امیر کبیر، ابتدای بلوار ایمان تعویض روغن بابک 38233230
بلوار امیر کبیر -روبروی سجادیه سیمان – جنب شرکت آیدین اتو سرویس شایان 38428248